These are the latest entries in the catalogue:

Title: Professional Visual Basic 6 databases
ISBN: 978-1-86100-202-0
Publisher: Wrox Press
Pub. Date: 1999
Pages: xxi, 883 p.

Place a hold on this item

Title: Mastering Windows 2000 professional
ISBN: 978-0-7821-2853-6
Publisher: Sybex
Pub. Date: 2001
Pages: xlii, 997 p.

Place a hold on this item

Title: ASP in a nutshell : a desktop quick reference
ISBN: 978-1-565-92843-5
Publisher: O'Reilly
Pub. Date: 2000
Pages: xv, 473 p.

Place a hold on this item

Title: Fireworks MX fundamentals
ISBN: 978-0-7357-1153-2
Publisher: New Riders
Pub. Date: 2003
Pages: xxxiii, 539 p.

Place a hold on this item

Title: Kontrata për mbajtje të përjetshme në sistemin Juridik të Republikës së Maqedonisë dhe në të drejtën komparative : studime të Magjistraturë - cikli i dytë
Author: Arjeta Shehu-Selami
Publisher: Fakulteti Juridik-Universiteti i Evropës Juglindore
Pub. Date: 2018
Pages: 79 p.

Place a hold on this item

Title: Nevoja dhe rëndësia e formimit të personelit në bizneset e vogla (NVM) në rajonin e Ferizajit : studime të Magjistraturë - cikli i dytë
Author: Egzon Guri
Publisher: Fakulteti i biznesit dhe ekonomisë-UEJL
Pub. Date: 2018
Pages: 105 p.

Place a hold on this item

Title: International family law : an introduction
ISBN: 978-0-7546-2347-2
Publisher: Ashgate
Pub. Date: 2005
Pages: 278 p

Place a hold on this item

Title: Services marketing : integrating customer focus across the firm
Author: Mary Jo Bitner
ISBN: 978-0-07-811210-2
Publisher: McGraw-Hill
Pub. Date: 2018
Pages: xxviii-514 p

Place a hold on this item

Title: E-commerce 2017 : : business, technology, society
ISBN: 978-0-13-460156-4
Publisher: Pearson
Pub. Date: 2017
Pages: xliii-821

Place a hold on this item

Title: Ethics in information technology.
ISBN: 978-1-337-40587-4

Place a hold on this item