These are the latest entries in the catalogue:

Title: Zgjidhja e problemeve matematikore me maple
ISBN: 978-995-10-0201-1
Publisher: Universiteti i Prishtinë
Pub. Date: 2017
Pages: 234 p.

Place a hold on this item

Title: Dance dance dance : a novel = Dansu dansu dansu ; Dansu dansu dansu
Author: Alfred Birnbaum
ISBN: 978-0-09-944876-1
Publisher: Vintage Books
Pub. Date: 2007
Pages: 393 p.

Place a hold on this item

Title: Definimi dhe Implementimi i proceseve dhe procedurave për menaxhim të IT Helpdesk-ut bazuar në ITIL : studime të magjistraturës - cikli i dytë
Author: Astrit Ramadani
Publisher: Universiteti i Evropës Juglindore; Fakulteti i Shkencave dhe i Teknologjive të Komunikimit
Pub. Date: 2018
Pages: 84p.

Place a hold on this item

Title: Do students prefer a Digital or in-Person Environment when Learning in Efl/Esp Classrooms : studime të Doktoraturës - cikli i tretë
Author: Daniela Kirovska-Simjanoska
Publisher: UEJL Fakulteti shkencave, kulturave dhe komunikimit
Pub. Date: 2018
Pages: 208 p.

Place a hold on this item

Title: Enhancing Mixed-Level EFL Students’ Motivation and Learning Through Differentiated Instruction at South East European University : studime të Doktoraturës - cikli i tretë
Author: Iranda Kurtishi
Publisher: UEJL Fakulteti shkencave, kulturave dhe komunikimit
Pub. Date: 2018
Pages: 268 p.

Place a hold on this item

Title: Kontributi i organizatave ndërkombëtare Islamike në çështjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare : studime të Doktoraturës - cikli i tretë
Author: Hasan Asani
Publisher: UEJL-Fakulteti i Administratës Publike dhe shkencave Politike(Tetovë)
Pub. Date: 2018
Pages: 153 p.

Place a hold on this item

Title: Volume 6, No. 1, - SEEU Review

Place a hold on this item

Title: Volume 6, No. 2, - SEEU Review

Place a hold on this item

Title: Kush e sundon Botën = Who rules the world ; Who rules the world
Author: Noam Chomsky
ISBN: 978-992-8219-37-4
Publisher: Sh.B. Botart
Pub. Date: 2017
Pages: 340 p

Place a hold on this item

Title: Përse francezet nuk shëndoshen : sekreti i të ngrënit për kënaqësi
Author: Gerta Jazaj
ISBN: 978-992-84227-8-1
Publisher: Minerva
Pub. Date: 2017
Pages: v; 333 p.

Place a hold on this item