These are the latest entries in the catalogue:

Title: Midwives : a novel
ISBN: 978-0-375-70677-6
Publisher: Vintage Books
Pub. Date: 1998
Pages: 372 p.

Place a hold on this item

Title: Мултикултурно огбразование, концепти и методи : прирачник
Author: Мемет Мемети
ISBN: 978-6-08-662470-5
Publisher: Центар за балканска соработка Лоја (Тетово)
Pub. Date: 2018
Pages: 80 p

Place a hold on this item

Title: Komente (dhe praktika) për procedurën penale
ISBN: 978-995692247
Publisher: Dita 2000
Pub. Date: 2011
Pages: 383 p.

Place a hold on this item

Title: Letër mbi humanizmin
Author: Martin Heidegger
ISBN: 978-99956-572-2-2
Publisher: Plejad
Pub. Date: 2010
Pages: 89 p.

Place a hold on this item

Title: Sfidat e integrimit të fejsbukut në shkollat e mesme të komunës së Kumanovës : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Batije Shefketi
Publisher: Fakulteti i shkencave dhe teknologjive bashkëkohore UEJL
Pub. Date: 2016
Pages: 80 p.

Place a hold on this item

Title: Menaxhimi i permbajtjeve te ndermarrjeve -sistemi i klasifikimit te informatave per inovacion : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Azir Aliu
Publisher: Fakulteti i shkencave dhe teknologjive bashkëkohore UEJL
Pub. Date: 2016
Pages: 63 p.

Place a hold on this item

Title: Antikrishti, mallkimi i krishtërimit = Der Antichrist, fluch auf das christenthum ; Der Antichrist, fluch auf das christenthum
Author: Fridrih Niçe
ISBN: 978-99956-572-0-8
Publisher: Plejad
Pub. Date: 2004
Pages: 81 p.

Place a hold on this item

Title: Përse meshkujt dashurojnë kuçkat? = Why men love bitches : a woman's guide to holding her own in a relationship : guida që mëson femrën se si të mos humbasin vetveten në një lidhje ; Why men love bitches : a woman's guide to holding her own in a relationship
Author: Sherry Argov
ISBN: 978-992-8001-38-2
Publisher: Bota shqiptare
Pub. Date: 2015
Pages: 283 p.

Place a hold on this item

Title: Përse meshkujt martohen me kuçkat? = Why men marry bitches : the nice woman's guide to getting and keeping a man's heart : guida që mëson femrën si të fitoj zemrën e një burri ; Why men marry bitches : the nice woman's guide to getting and keeping a man's heart
Author: Sherry Argov
ISBN: 978-992-8001-74-0
Publisher: Bota shqiptare
Pub. Date: 2016
Pages: 265 p.

Place a hold on this item

Title: Mbrojtja e fëmijëve nga qasjet në përmbajtje joadekuate në internet, studim rasti komuna e Skenderaj-it : studime të Magjistraturës - cikli i dytë
Author: Mentor Hamiti
Publisher: Fakulteti i shkencave dhe teknologjive bashkëkohore UEJL
Pub. Date: 2016
Pages: 110 p.

Place a hold on this item